Turussa ja lähikunnissa on käynnissä OPH:n rahoittama Disco idipsum -hanke, jossa perusopetuksen opettajat tekevät toisille opettajille pedagogisia malleja, joissa hyödynnetään digitaalisia välineitä eri tavoin. Koossa on jo 74 sivua painavaa asiaa. Käyhän lukemassa ja poimi rusinat pullasta.

Mallit ovat kahdessa osassa: selailtavat tiivistelmät sekä blogikirjoitukset, joissa avataan mitä oikein on tehty ja miten.

https://blog.edu.turku.fi/paussi/pedagogiset-mallit/

Lisätietoa:
projektikoordinaattori Teemu Tauriainen / TOP-keskus

Ota käyttöön: Malleja digivälineiden käyttöön eri oppiaineissa