Henkilöstölle:

Tekoälyn toimintatapojen ymmärtäminen ja tekoälyn hyödyntäminen on yksi oppilaiden ja opiskelijoiden tulevaisuuden taitoja. Oppilaitoksissa kannattaa suhtautua tekoälyyn kiinnostuksella ja ensisijaisesti positiivisia mahdollisuuksia pohtimalla, mahdollisia uhkia sivuuttamatta.

Erilaisten tekoälypalveluiden käyttöä opetuksessa oppilaiden/opiskelijoiden kanssa rajoittavat muutamat, lähinnä tietosuojaan liittyvät asiat. Opettajan tulisi ymmärtää, mitä palveluita ja millä tavoin opettajan opetuksessa ja oppilaan/opiskelijan opiskelussa voidaan turvallisesti käyttää.

TOP-keskus on koonnut Turun kaupungin kasvatusta ja opetusta koskevaa tekoälyyn liittyvää opetuskäytön ohjeistusta ohjesivulle: edu.turku.fi > Ohjeet > Tekoälysovellukset opetuksessa

Tilanne tällä saralla kehittyy nopeasti. Ohjesivua päivitetään tilanteen muuttuessa.

Käy tutustumassa!

Tekoälyn toiminnan ymmärtäminen ja käyttö ovat osa yleissivistystä.

Tekoälypalveluista voivat hyötyä monin tavoin niin opettajat kuin oppilaatkin.

Käytössä on Copilot-tekoälypalvelu sekä tekoälyominaisuuksia muissa sovelluksissa.

Älä luota sokeasti tekoälyn tuottamaan sisältöön, se saattaa olla virheellistä tai vinoutunutta.

Älä syötä tekoälylle henkilötietoja, salaisia tietoja tai oppilaiden vastauksia.

Tekoälyllä tuotettu sisältö voi vaikuttaa aidolta: kriittinen medialukutaito on erittäin tärkeää!
Ohjeistusta tekoälyn opetuskäytöstä