Oppilaille ja opiskelijoille:

Kuva: Pixabay

Oppilaana/opiskelijana sinulla on ollut käytössäsi henkilökohtainen verkkolevy (H:), jota on voinut käyttää opetuksen Windows-tietokoneilla.

Nämä verkkolevyt poistuvat käytöstä 12.6.2023. Jos olet tallentanut verkkolevylle jotain, jota tarvitset jatkossakin, ota se talteen ennen määräpäivää.

Jos et ole käyttänyt H-verkkolevyä tallentamiseen, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

OneDrive pysyy edelleen tallennuspaikkana, samoin toisen asteen opiskelijoilla Google Drive.

Som en elev har du en personlig nätverksmapp (H:), som du har kunnat använda på skolans Windows-datorer.

Dessa nätverksmappena slutar att fungera den 12.6.2023. Om du har sparat någonting på H-mappen, som du behöver i fortsättningen, spara den nån annanstans (t.ex. OneDrive) före den 12 juni.

Om du inte har använt H-mappen, behöver du inte reagera.

OneDrive fortsätter att fungera som vanligt och även Google Drive på andra stadiets utbildning.

Opetushenkilöstölle:

12.6.2023 poistetaan myös yksiköissä olevat yhteiset opetuksen OPAS-verkkolevyt. Yksiköiden yhteisiltä verkkolevyiltä (\\opas.turku.fi\jaot > oma yksikkö) pitää ottaa talteen kaikki tärkeä ja jatkossa tarpeellinen ennen kuin ne suljetaan.

Useimmissa tapauksissa verkkolevyn tarpeen voi korvata tekemällä Teams-tiimin ja käyttämällä sen Tiedostot-aluetta.

Kesäkuun muutos ei koske:

  • Henkilökunnan henkilökohtaisia OPAS-verkkolevyjä (H:). Ne jäävät käyttöön toistaiseksi.
  • Hallinnon ADTURKU-verkkolevyjä.
Tärkeä muistutus: Opetuksen verkkolevyjä poistuu 12.6.2023