Oppimisen tuen palvelusivusto on luotu opetushenkilöstön työvälineeksi oppimisen tuen asioihin. Sivusto tulee varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön käyttöön vuoden vaihteessa.

Sivuston avulla kootaan yhteen, tuodaan näkyväksi ja edelleen kehitettäväksi tuen polku varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Sivuston tarkoituksena on auttaa opetushenkilöstöä tuen asioissa ja yhdenmukaistaa kaupungin tasolla tuen antamiseen liittyviä asioista.

Oppimisen tuen palvelusivusto löytyy osoitteesta blog.edu.turku.fi/oppimisen-tuki/.

Sivustoa voi käyttää eri laitteilla, niin työkoneella kuin älypuhelimellakin.

Sivusto on toteutettu varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen kehittäminen Varsinais-Suomessa hankkeissa, joita opetus- ja kulttuuriministeriö on rahoittanut.

Tulevaisuudessa sivusto käännetään toiselle kotimaiselle kielelle ja tavoitteena on jatkaa oppimisen ja kasvamisen tuen polun kirjaamista myös 2. asteelle.

Sivusto on toteutettu Varhaiskasvatuksen ja Esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen kehittäminen Varsinais-Suomessa -hankkeissa.
Oppimisen ja kasvamisen tukeminen on jokaisen aikuisen asia