Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tilannetta sivistystoimialalla arvioidaan kahden vuoden välein valtakunnallisten työkalujen avulla, joita Turku on ollut myös mukana kehittämässä. Kielinä ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Kevään 2020 TVT-kartoitukset ovat käynnistyneet. Tällä kertaa vastausvuorossa ovat:

Opettajat / Opeka-työkalu (www.opeka.fi):

  • perusopetus, lukio ja ammatillinen koulutus, kaikki opettajat
  • (vapaa sivistystyö oman harkinnan mukaisesti)

Oppilaat ja opiskelijat (www.oppika.fi):

  • perusopetus 2. lk, 5. lk ja 8. lk, kaikki oppilaat
  • lukio 1. vuosikurssi, kaikki opiskelijat

Rehtorit ja koulutuspäälliköt (www.ropeka.fi):

  • Rehtorit ja koulutuspäälliköt voivat Ropekan avulla arvioida koulunsa digitaalisen toimintaympäristön tilaa ja kehitystarpeita.

Poikkeukset:

  • Varhaiskasvatuksen henkilöstölle tarkoitettu työkalu valmistuu syksyyn mennessä. Lapsille ei ole tulossa kyselyä.
  • Ammatillisen koulutuksen opiskelijoille ei ole toistaiseksi saatavana soveltuvaa työkalua.

TOP-keskus on lähettänyt erilliset ohjeviestit koskien kyselyitä seuraavasti:

  1. Opekasta kaikille TVT-vastaaville sekä esimiehille (3.2.)
  2. Oppikasta perusopetuksen ja lukion TVT-vastaaville sekä esimiehille (3.2.)
  3. Ropekasta suoraan esimiehille (4.2.)

Mikäli ohjeviesti on kadoksissa tai on muuta kysyttävää, ota yhteyttä Saila Visti / TOP-keskus.

TVT-kartoitukset käynnissä
Merkitty: