TVT-suunnitelman kansi

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelma (TVT-suunnitelma) on toimintaa tukeva asiakirja, jossa määritellään sekä koko kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuutta (KOPA) että sen yksittäisiä palvelualueita koskevia keskeisimpiä TVT- ja opetuksen IT-kehittämisen kohteita. Kuvaukset liittyvät toimintakulttuuriin, oppijoiden ja henkilökunnan osaamiseen sekä osaamisen kehittämiseen, tarvittaviin teknologiaratkaisuihin sekä tekniseen ja pedagogiseen tukeen.

Monet näistä tavoitteista toteutetaan yhdessä IT-palveluiden kanssa. Asiakirjalla on täten palvelukokokonaisuuden ja IT-palveluiden yhteistyötä ohjaava tarkoitus.  TVT-suunnitelma toimii myös palvelualueiden ja yksiköiden oman TVT-kehittämisen pohjana.

Suunnitelman laatimiseen on osallistunut edustajia palvelualueilta sekä IT-palveluista. Suunnitelmatyöstä on vastannut TOP-keskus.

Pedagogisia tavoitteita varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja perusopetukseen on kytketty suunnitelman liitteenä oleviin Turun digipolkuihin. Suunnitelman liitteenä on myös päivitetty TAI:n digimaisema.

TVT-suunnitelma on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi edu.turku.fi-sivustolla: edu.turku.fi > Opetuksen tueksi > TVT-suunnitelma

Suora linkki: https://edu.turku.fi/tvt-suunnitelma/

Ks. myös

Tutustu TVT-suunnitelmaan ja digipolkuihin
Merkitty: