Sivistystoimialan TVT-suunnitelma vuosille 2019 – 2022 on valmistunut.

TVT-suunnitelma ja sen liitteet löytyvät pysyvästi sivun Edu.turku.fi > ”Ohjeet” alaosasta:

Asiakirjat ovat saatavana suomeksi ja ruotsiksi.

Pikalinkit:

Suunnitelma suomeksi

Suunnitelma ruotsiksi

Liite 1: Vuosiluokkaistettu tavoitetaulukko koulukohtaisten digipolkujen pohjaksi (perusopetus) – ks. linkit sivun https://edu.turku.fi/ohjeet/ alareunassa (suomeksi ja ruotsiksi)

(Liite ei korvaa koulujen itse laatimia digipolkuja, vaan toimii niiden rakentamisen ja päivittämisen apuna.)

Liite 2: Turun ammatti-instituutin digimaisema (tulossa 10/2019):

Saatteeksi suunnitelman johdantosanoja:

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma (TVT-suunnitelma) on toimintaa tukeva asiakirja, jossa määritellään sekä koko sivistystoimialaa että sen yksittäisiä palvelualueita koskevia keskeisimpiä kehittämisen kohteita. Kuvaukset liittyvät toimintakulttuuriin, oppijoiden ja henkilökunnan osaamiseen sekä osaamisen kehittämiseen, tarvittaviin teknologiaratkaisuihin sekä tekniseen ja pedagogiseen tukeen.


Monet näistä tavoitteista toteutetaan yhdessä IT-palveluiden kanssa. Asiakirjalla on täten myös sivistystoimialan ja IT-palveluiden yhteistyötä ohjaava tarkoitus. TVT-suunnitelma toimii myös palvelualueiden ja yksiköiden oman TVT-kehittämisen pohjana.


Suunnitelman laatimiseen on osallistunut edustajia kaikilta palvelualueilta sekä IT-palveluista. Suunnitelmatyöstä on vastannut Tietokone opetuksessa – TOP-keskus.

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelma ei ole opetussuunnitelma. Suunnitelman rooli on kuvata, millaisilla toimilla tuetaan opetussuunnitelmissa ja varhaiskasvatussuunnitelmassa kirjattuihin tavoitteisiin pääsemistä.

TVT-suunnitelmasta voi käydä keskustelua mm. Turun Yammer-ryhmässä ”TVT-foorumi”.

Uusi TVT-suunnitelma 2019 – 2022