Vika on korjattu. Ks. ohje kirjautumiseen.

Henkilöstölle tiedoksi:

JoutseNet-palveluun tehtyjen muutosten vuoksi kirjautuminen ko. palveluun opetuksen verkoista OPAS-työasemilla ei tällä hetkellä onnistu. IT-palvelut selvittää vaihtoehtoja tilanteen korjaamiseksi.

Tarvittavat dokumentit pystyy hakemaan hallinnon ADTURKU-työasemilla. Pyydä tarvittaessa apua esim. koulusihteeriltä.

Korjattu: JoutseNet opetuksen verkossa