Wilmassa on huoltokatko 24.-30.6.2021. Huoltokatkon aikana Turun päiväkotien, koulujen, lukioiden, ammatti-instituutin ja oppisopimustoimiston Wilma ei ole käytössä. Tauon jälkeen sisäänkirjautumisosoite muuttuu. Wilman uusi osoite on turku.inschool.fi.

Wilmaan ei pääse huoltotauon aikana 24.-30.6.2021.

Wilma toimii normaalisti huoltotauon jälkeen 1.7.2021. Suurin muutos on uusi verkko-osoite, turku.inschool.fi.

Uusi kirjautumisosoite verkossa

Huoltotauon jälkeen Wilmaan kirjaudutaan osoitteessa: turku.inschool.fi.

Opettajat ja muu henkilökunta

1.7.2021 alkaen henkilökunta kirjautuu kohdasta ”Kirjaudu @turku.fi-tunnuksella”. Valitsemalla tämän Wilma siirtää sinut sts.turku.fi-sivulle, jossa kirjautuminen tehdään.

Käyttäjätunnus on @turku.fi -sähköpostiosoite.

Opiskelijoiden kirjautuminen Wilmaan

1.7.2021 alkaen opiskelijat kirjautuvat Wilmaan kohdasta ”Kirjaudu @edu.turku.fi-tunnuksella”. Valitsemalla tämän Wilma siirtää sinut sts.edu.turku.fi-sivulle, jossa kirjautuminen tehdään.

Käyttäjätunnus on @edu.turku.fi -sähköpostiosoite.

Huoltajien kirjautuminen Wilmaan

Wilma-tunnukset eivät muutu, eli vanhat tunnukset toimivat edelleen. Wilma-sovellus toimii myös normaalisti.

Voit vaihtaa Wilma-salasanan turku.inschool.fi -sivulla. Paina Unohditko salasanasi? -linkkiä. Salasanan voi vaihtaa vain selaimessa (Chrome, Firefox).


Wilma är ur bruk 24–30.6.2021 – webbadressen ändras

Wilma är ur bruk under 24–30.6.2021 på grund av ett serviceavbrott. Under serviceavbrottet kan Åbodaghemmen, skolorna, gymnasierna, yrkesinstitutet och läroavtalsbyrån inte använda Wilma. Efter avbrottet används en ny adress för att logga in i Wilma. Den nya adressen är turku.inschool.fi.

Under serviceavbrottet 24–30.6.2021 kan man inte logga in i Wilma.

Wilma fungerar normalt efter serviceavbrottet 1.7.2021. Den största ändringen är den nya webbadressen turku.inschool.fi.

Ny webbadress för inloggning

Efter serviceavbrottet sker inloggningen till Wilma på adressen: turku.inschool.fi.

Lärarna och övrig personal

Från 1.7.2021 loggar personalen in via ”Logga in med ditt @turku.fi-användarnamn”. Genom att klicka på knappen för Wilma dig till sidan sts.edu.turku.fi, där du kan logga in.

Användarnamnet är din @turku.fi-epostadress.

Studerandes inloggning i Wilma

Från 1.7.2021 loggar studerande in via ”Logga in med ditt @turku.fi-användarnamn”. Genom att klicka på knappen för Wilma dig vidare till sidan sts.edu.turku.fi, där du kan logga in.

Användarnamnet är din @edu.turku.fi-epostadress.

Vårdnadshavarnas inloggning i Wilma

Användarnamnen ändras inte, dvs. de gamla användaridentifikationerna fungerar fortfarande. Wilma-applikationen fungerar också normalt.

Du kan byta ditt gamla Wilma-lösenord på sidan turku.inschool.fi. Klicka på länken Glömde du ditt lösenord? Lösenordet kan endast bytas i en webbläsare (Chrome, Firefox).


Wilma out of service from 24 to 30 June 2021 – web address changing

Wilma will be under maintenance from 24 to 30 June 2021. During the maintenance, the Wilma service of Turku’s daycare centres, schools, general upper secondary schools, vocational institutes and the Apprenticeship Office will not be available. After the break, the login address will change. Wilma’s new address is turku.inschool.fi.

Wilma cannot be accessed during the break from 24 to 30 June 2021.

Wilma will function normally after the maintenance break from 1 July 2021 onwards. The biggest change will be the new web address, turku.inschool.fi.

New online login address

After the maintenance break, Wilma will be available at turku.inschool.fi.

Teachers and other personnel

From 1 July 2021 onwards, personnel will log in by clicking ‘Login with @turku.fi account.’ When you select this, Wilma will take you to the sts.turku.fi page, where you can log in.

Your username is your @turku.fi email address.

Student login to Wilma

From 1 July 2021 onwards, students will log in to Wilma by clicking ‘Login with @edu.turku.fi account.’ When you select this, Wilma will take you to the sts.edu.turku.fi page, where you can log in.

Your username is your @edu.turku.fi email address.

Guardian login to Wilma

The Wilma credentials of guardians will not change, so you can continue to log in by using your old credentials. The Wilma app will also function normally.

You can change your Wilma password at turku.inschool.fi. Click the Forgot your password? link. You can only change your password by using a browser (Chrome, Firefox).

Wilma poissa käytöstä 24.-30.6.2021 – verkko-osoite muuttuu