Suomeksi: 24.8.2017 klo 12:30 – 15:30 tai 28.8.2017 klo 12:30 – 15:30
På svenska: 24.8.2017 klo 12:30 – 15:30

Opetusverkon palvelut tutuiksi -perehdytyspäivä

Koulutus on suunnattu Turun sivistystoimialan uusille opettajille sekä opettajille, jotka haluavat päivittää tietämystään työnantajan järjestämistä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön välineistä. Kurssilla tutustutaan opetusverkon palveluihin ja viitataan myös muihin opettajan käytössä oleviin sähköisiin palveluihin.

Päivän aiheina mm. :
• edu.turku.fi ja turku.fi – sivujen erot ja käyttöoikeudet
• koulujen wlan-verkot
• tekninen ja pedagoginen tuki
• oppilaiden sähköposti, Office 365 ja OneDrive
• Moodle-oppimisalustan käyttöönotto
• blogityökalun esittely
• digi-tv Turun opetusverkossa

Tilaisuuksia järjestetään yhteensä kolme – valitse SAP HR:ssä mihin tilaisuuteen osallistut ja ilmoittaudu.

Lisätietoa

Bekanta dig med undervisningsnätet – orienteringsdag

Kursen är primärt riktad till nya lärare i Åbo och också till de lärare som vill uppdatera sina kunskaper om de IKT- verktyg som arbetsgivaren tillhandahåller för undervisningen. Man bekantar sig med undervisningsnätets serviceformer och hänvisar också till övrig elektronisk service som lärarna har att tillgå.

Olika teman, bl.a
• edu.turku.fi och turku.fi – skillnader och rättigheter
• skolans wlan
• tekniskt och pedagogiskt stöd
• elevernas e-post, Office 365 och OneDrive
• ibruktagandet av inlärningsmiljön Moodle
• elektroniska skolningsmaterial och annat material i undervisningsnätet
• bloggverktyg
• digi-tv inom Åbo undervisningsnät

Anmälning: Anmäl dig senast 21.8. i SAP HR (kursen hittas med sökord ”bekanta” eller ”top”).

Läs mer

TVT-perehdytykset uusille opettajille