Turun yliopisto tiedottaa:

Suuren suosion saavuttaneilla Joustavaan Matematiikkaan (JoMa) verkkokursseilla yhdistyvät joustavan matemaattisen ajattelun kehittymiseen liittyvä tieteellinen tieto sekä varhaiskasvatuksen ammattilaisten ja opettajien kanssa yhdessä kehitetyt tutkimusperustaiset menetelmät ja materiaalit.  Kurssit järjestetään tässä laajuudessa viimeistä kertaa varmasti maksuttomana. Kokonaan verkossa toteuttavat kurssit on suunnattu varhaiskasvatuksen ammattilaisille, esi- ja perusopetuksen opettajille, lukion opettajille sekä erityisopettajille. Koulutus koostuu kaikille yhteisestä johdantokurssista (3 op), eri opettaja- ja ohjaajaryhmille suunnatuista kursseista (6 op) sekä valinnaisista kursseista (2 op). Nyt kursseja myös ruotsinkielisenä!

JoMa -täydennyskoulutukseen osallistuva

  • saa uusinta tietoa käytännönläheisesti.
  • saa työkalupakkiin uudenlaisia menetelmiä ja materiaaleja, jotka tukevat matemaattisen ajattelun kehittymistä,  ongelmaratkaisu- ja soveltamiskykyä sekä oppimismotivaatiota.
  • tukea haastavaan tilanteeseen: etäopetukseenkin soveltuvia menetelmiä ja tehtäviä.

“Loistava koulutus ja erinomainen toteutus. Olen todella kiitollinen, että lähdin tätä tekemään. Kokonaisuus on rakennettu todella hyvin työn ohessa toteutettavaksi ja se kehitti omaa osaamistani todella paljon.”

Kurssivalikoima: https://www.flexibility.fi/kurssiaikataulu/

Lisätietoja: https://www.flexibility.fi/

Joustavaan matematiikkaan -verkkokurssit