Tehtävä Teamsin Luokan muistikirja -toiminnolla

Käytä tätä, jos tehtävän pisteytys ei ole erityisen tärkeää. Tehtävänanto voi sisältää tekstiä, kuvia, ääntä, linkkejä yms.

 • Avaa Teamsissa tiimin Luokan muistikirja.
 • Luo kotitehtäväsivu esimerkiksi Sisältökirjastoon tai Vain opettajille -osaan (tämän osan saa käyttöön muistikirjan hallinnasta). Lisää sivulle tehtävänanto sekä kaikki tarpeelliset kuvat, linkit yms. materiaali.
 • Avaa Luokan Muistikirja -välilehti (näkyy OneNote Onlinessa sekä OneNoten työpöytäversiossa, johon on asennettu Luokan Muistikirja -apuohjelma).
 • Valitse Jaa sivu. Varmista vielä tässä vaiheessa, että avattuna on luomasi kotitehtävän sivu. OneNoten työpöytäversiossa jakamisen voi tehdä tietylle oppilasjoukolle.
 • Jos ohjelma sitä kysyy, kirjaudu sisään.
 • Valitse se muistikirjan opiskelijaosa, jonne haluat kotitehtävän jokaisella oppilaalla tulevan, esim. Kotitehtävät.
 • Paina Jaa. Tekemäsi kotitehtäväsivu kopioituu jokaisen oppilaan valittuun osaan.
 • Kun oppilaat ovat tehneet kotitehtävän, voit tarkastaa työt Luokan Muistikirja -välilehden Arvioi opiskelijan työ -toiminnolla. Toiminto avaa valikon, josta voit valita tarkastettavan tehtävän. Voit siirtyä yhden oppilaan työstä toiseen klikkaamalla oppilaan nimeä. Voit arvioida työt muokkaamalla (lisäämällä, poistamalla, korostamalla jne,) oppilaan tehtäväsivua. Toiminnon avulla voi myös lukita sivun niin, ettei oppilas voi enää itse muuttaa sens sisältöä.
 • Näin tehtyjen tehtävien arvioinnit eivät automaattisesti siirry talteen opettajalle, pidä siis jollakin toisella välineellä kirjaa antamistasi arvioista.

Tehtävä Teamsin Tehtävät-toiminnolla

Käytä tätä, jos haluat pisteyttää tehtävän ja/tai oppilaiden palauttavat työn tietyssä muodossa (esim. PowerPoint) ja/tai luoda valmiin vastauslomakkeen.

 • Avaa Teams ja sieltä tiimin Yleinen-kanava.
 • Valitse Tehtävät => Uusi tehtävä. Jos haluat teettää tehtävän Forms-kyselynä, valitse Uusi koe.
 • Anna tehtävälle otsikko, ohjeet, viimeinen palautusajankohta, pisteytyt sekä viitemateriaalit (=liitetiedostot). Voit myös käyttää arvosteluohjetta.
 • Jos haluat rajata sitä, missä muodossa oppilaat palauttavat tehtävän vastauksen, tee se kohdassa ”Määritä, mitä opiskelijat palauttavat”. Voit valita valmiin etukäteen tehdyn vastauspohjan omasta OneDrivestasi tai tietokoneeltasi, määritellä Uusi tiedosto -valinnalla vain tiedostomuodon (esim. PowerPoint) tai lisätä tehtävän tiimin omasta luokan muistikirjasta.
 • Viimeistelen kotitehtävän luonti painamalla Määritä.
 • Voit tarkastella, arvioida ja palauttaa tehtäviä Tehtävät-toiminnon Arvioi-valinnalla: valitse arvioitava tehtävä ja klikkaa oppilaiden vastaukset auki ”Opiskelijan työt” -sarakkeesta.
 • Oppilaat näkevät arviointisi vasta kun olet painanut Palauta-nappia.

Miten jaan tehtävän oppilaille O365:ssa?