Kuinka saan tietokoneen unohtamaan verkon?

Windows-laite muistaa langattoman verkon ja liittyy siihen automaattisesti, jos verkkoon liittämisen yhteydessä on rastitettu ”Yhdistä automaattisesti”. Tästä tilanteesta pääsee eroon unohtamalla kyseisen verkon. Unohtaminen auttaa myös joissain verkkoon liittymisen ongelmatilanteissa, esim. jos laite muistaa vanhan verkon salasanan Turku-Openiin. Unohtamista kannattaa

Windows 11 -kone ei asennu suomen/ruotsinkieliseksi

Mikäli yläkoululaisen tai lukiolaisen kone uudelleenasennetaan Tieran lähituen toimesta Windows 11 -koneeksi (Intune), tämän jälkeen tällaiseen koneeseen ei asennu suomen/ruotsin kieli käyttöönoton yhteydessä, kuten tehtaalta tulleissa koneissa tapahtuu. Siinä tapauksessa koneeseen pitää käyttöönoton lopuksi asentaa vielä erikseen suomen/ruotsin kielipaketti. Tästä

Oppilaan/opiskelijan henkilökohtainen päätelaite on rikki

Kyseessä on tekninen vika Laite ei esim. käynnisty tai toiminnassa on puutteita. Mikäli laite käynnistyy, mutta toiminta on epävakaata, Yritysportaalin kautta tehtävää palauttamista voi kokeilla 7. lk Acerin ja lukiolaislaitteen kohdalla. Mikäli teknistä ongelmaa ei saada ratkaistua koulussa mm. tällä

TI-Nspire-laskinohjelmisto – ratkaisuja ongelmiin

Ongelma: Opiskelijalle on myönnetty lisenssi, mutta ohjelmisto ei toimi. Virheilmoitus ”ET199: TI_StorageError”. Toimivaksi tunnistettuja ratkaisumahdollisuuksia alla. Kokeile yksi kerrallaan auttaako ongelmaan vai ei. Ohjelmiston käyttöönotto: ks. erillinen ohje Ongelma: Opiskelijalle on myönnetty lisenssi, mutta kirjautuminen edu.turku.fi-tilillä ei onnistu. Varmista, että

Dell-lukiolaisläppärin latausportti on rikki

Mikäli Dell-lukiolaiskannettavan latausportti ei enää toimi (vakiolaturilla), latausporttia ei lähdetä kustannussyistä korjaamaan. Sen sijaan vakiolaturi korvataan USB-C-laturilla. Ohje TVT-vastaavalle: Tee huoltopyyntö lomakkeella SITO Huoltokutsu. Mainitse vian kuvauksena Dellin latausporttivika ja pyydä USB-C-laturia. Laite pysyy opiskelijalla. Lähituki tuo korvaavan USB-C-laturin. Tarpeettomaksi

Miten estän oppilas/opiskelijaläppäriä menemästä automaattisesti väärään verkkoon?

Windows 10 -opppilasläppärin kuuluu olla verkossa Turku-O, jotta se päivittyy ja toimii oikein.Windows 11 -oppilas/opiskelijaläppärin kuuluu olla verkossa Turku-Open. Mikäli Windows-laite on joskus liitetty väärään verkkoon ja jätetty rasti kohtaan ”Yhdistä automaattisesti”, kone voi liittyä ko. verkkoon aina uudelleen, koska

Windows-kone temppuilee, mitä teen?

Mikäli esim. Office-ohjelman käynnistäminen antaa merkillisen virheilmoituksen tai kone muuten käyttäytyy omituisesti, käynnistä se uudelleen tai sammuta kokonaan. On mahdollista, että jokin päivitys on viimeistelemättä. A) Käynnistä kone uudelleen (”Käynnistä uudelleen”) tai B) Sammuta kone kokonaan (SHIFT + ”Sammuta”) Huom! Pidä Shift-painiketta

Oppilaslaitteen/lukiolaislaitteen laturi on kadonnut tai rikki

Jos kyseessä on oppilaan/opiskelijan kadottama tai rikkoma laturi tai/ja sen johto: Huoltaja ja oppilas/opiskelija täyttävät lomakkeen ”Ilmoitus laitteen katoamisesta tai rikkoontumisesta” ja palauttavat koululle. Lomake löytyy suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi täältä. Lomake täytetään myös, jos pelkkä laturi on kadonnut. Koulu

Kouluumme tulee uusi oppilas/opiskelija Turun ulkopuolelta. Miten hän saa henkilökohtaisen päätelaitteen?

Tilataan laite Servicedesk-portaalin painikkeella  ”SITO oppilaslaitteen tilaus”. Peruskoulut: Toisen käytössä olleen iPadin saa luovuttaa seuraavalle, kun se nollataan välissä. Yläkoulun läppärin voi siirtää toiselle ilman erityistoimia. Huom! Em. lomaketta saa käyttää vain luokkien 4-9 oppilaslaitteiden tilaamiseen. Mikäli koulu tarvitsee lisää

Koulumme oppilas muuttaa a) Turun sisällä tai b) toiseen kuntaan. Miten toimitaan iPadin tai tietokoneen suhteen?

a) Kun oppilas muuttaa Turun kaupungin koulusta/lukiosta toiseen: Oppilaan päätelaite siirtyy uuteen kouluun. Vanha koulu lähettää uuteen kouluun lomakkeen, jonka oppilas on laitteen saadessaan allekirjoittanut. Laitteen sarjanumero kirjataan vastaanottavan koulun Wilmaan. Vain iPadit: Vastaanottavassa iPadin asetuksista vaihdetaan laitteen nimi viittaamaan