Kyseessä on tekninen vika

Laite ei esim. käynnisty tai toiminnassa on puutteita.

Mikäli teknistä ongelmaa ei saada ratkaistua koulussa mm. tällä sivustolla olevien ohjeiden avulla, laitteesta tehdään huoltopyyntö Servicedesk-portaalin painikkeella ”SITO Huoltokutsu”. Ko. painikerivi näkyy TVT-vastaaville.

Laitteen mukana pitää aina lähteä myös sen laturi johtoineen. Jos laturi jostain syystä puuttuu, koulu tilaa sellaisen SAPista.

Ks. poikkeukset tämän sivun lopussa.

Kyseessä on fyysinen vika 

Laite on esim. pudonnut ja hajonnut, liittimiä on vääntynyt tai näppäimistöstä puuttuu osia tai muu vastaava vika. Tai laturi/latausjohto on rikki tavalla, joka ei ole normaalia kulumista.

Huoltaja ja oppilas täyttävät lomakkeen ”Ilmoitus oppilaan henkilökohtaisen päätelaitteen katoamisesta tai vahingoittumisesta” ja palauttavat koululle. Lomake löytyy suomeksi ja ruotsiksi täältä.

Koulu arvioi, onko tapahtuma luonteeltaan sellainen, että kodilla katsotaan olevan vahingonkorvausvelvollisuus. Tarkempi ohje kouluille (kirjaudu OPAS-tunnuksella)

Oppilaalle tilataan korvaava laite Servicedesk-portaalin painikkeella ”SITO Vaihtolaitteen tilaus”.  Ko. painikerivi näkyy TVT-vastaaville.

Poikkeukset:

Oppilaan henkilökohtainen päätelaite on rikki