Tilataan laite Servicedesk-portaalin painikkeella  ”SITO oppilaslaitteen tilaus”.

Peruskoulut: Toisen käytössä olleen iPadin saa luovuttaa seuraavalle, kun se nollataan välissä. Yläkoulun läppärin voi siirtää toiselle ilman erityistoimia.

Huom! Em. lomaketta saa käyttää vain luokkien 4-9 oppilaslaitteiden tilaamiseen. Mikäli koulu tarvitsee lisää iPadeja opettajille tai luokkien 1-3 oppilaille, ne tilataan erillisen lomakkeen kautta ja niistä tulee lasku koululle. Lisätiedot Jouni Paakkiselta. 

Lukiolaislaitteet: Uudelle opiskelijalle ei saa antaa toisen käytössä ollutta laitetta suoraan. Laite pitää uudelleenasentaa lähituen toimesta. Tällainen uudelleenasennuspyyntö tehdään Servicedeskin portaalin painikkeella SITO Huoltokutsu. 

 

Kouluumme tulee uusi oppilas/opiskelija Turun ulkopuolelta. Miten hän saa henkilökohtaisen päätelaitteen?