Jos iPad-laite on kateissa, mutta ei tiettävästi varastettu (ei koske Win-läppäriä):

Ilmoita Mikko Hirvoselle tai Matti Kiiverille. Laite voidaan etänä lukita, tyhjentää ja mm.  laittaa piipittämään, kun sitä etsitään.

Jos iPad tai läppäri on varastettu oppilaalta:

Servicedeskin portaalissa on painike ”IT- ja mobiililaitteen varkausilmoitus”, jota kautta asiasta pitää aina ilmoittaa IT-palveluille. Lisäksi kannattaa ilmoittaa suoraan Tauriaiselle, Hirvoselle tai Kiiverille etälukitsemisen nopeuttamiseksi.  Esimies tekee lisäksi toimialan/yksikön edustajana erillisen rikosilmoituksen poliisille varastetusta laitteesta/laitteista, ellei huoltaja ole tehnyt tapahtumaan liittyen rikosilmoitusta.

Kun iPad-laite on etälukittu, se on varkaalle arvoton. Laite on sarjanumeronsa perusteella Applen rekisterissä Turun kaupungin laite, eikä ulkopuolinen saa millään keinolla lukitusta purettua.

Huoltajan ilmoitus

Huoltaja ja oppilas täyttävät lomakkeen ”Ilmoitus oppilaan henkilökohtaisen päätelaitteen katoamisesta tai vahingoittumisesta” ja palauttavat koululle. Lomake löytyy suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi täältä. Lomake täytetään myös, jos pelkkä laturi on kadonnut.

Koulu arvioi, onko tapahtuma sellainen, että kodilla katsotaan olevan vahingonkorvausvelvollisuus.

Tarkempi ohje kouluille (kirjaudu OPAS-tunnuksella)

Oppilaan henkilökohtainen päätelaite on kadonnut tai varastettu