a) Kun oppilas muuttaa Turun kaupungin koulusta/lukiosta toiseen:

  • Oppilaan päätelaite siirtyy uuteen kouluun.
  • Vanha koulu lähettää uuteen kouluun lomakkeen, jonka oppilas on laitteen saadessaan allekirjoittanut.
  • Laitteen sarjanumero kirjataan vastaanottavan koulun Wilmaan.
  • Vain iPadit: Vastaanottavassa iPadin asetuksista vaihdetaan laitteen nimi viittaamaan oikeaan kouluun. (koulun lyhenne, käyttäjän OPAS-tunnus sekä vuosi, jolloin oppilas sai ipadin esim. NUM ab1234 21) Lisäksi kannattaa varmistaa Mikko Hirvonen, että laite näyttäytyy hallintajärjestelmässä oikean koulun laitteena (mm. oikean koulun sovellukset).

b) Kun oppilas muuttaa Turun kaupungin kouluista pois:

  • Päätelaite palautetaan kouluun.
  • Koulu merkitsee oppilaan lomakkeelle, että laite on palautettu.
  • Jos laite jää koululle ylimääräiseksi, TVT-vastaava tilaa laitteelle noudon Servicedesk-portaalin painikkeella ”SITO oppilaslaitteen palautus”. Laitetta ei normaalisti haeta heti, vaan muun käynnin yhteydessä.
  • Vain iPadit: Jos laite siirtyy uudelle oppilaalle samassa koulussa, laite nollataan ja hallintajärjestelmään kirjaudutaan uuden oppilaan tunnuksilla.
  • Vain lukiolaislaitteet: : Uudelle oppilaalle ei saa antaa toisen käytössä ollutta laitetta suoraan. Laite pitää uudelleenasentaa lähituen toimesta. Tällainen uudelleenasennuspyyntö tehdään Servicedeskin portaalin painikkeella SITO Huoltokutsu. 

Koulumme oppilas muuttaa a) Turun sisällä tai b) toiseen kuntaan. Miten toimitaan iPadin tai tietokoneen suhteen?