Hyvä vaihtoehto digitaaliseksi valkotauluksi on Microsoft Whiteboard, joka löytyy verkkopalveluna Office 365:sta sekä ilmaisena sovelluksena Microsoft Storesta ja App Storesta. Sovelluksen käyttäminen on suositeltavin tapa.

Whiteboardin avulla voit kirjoittaa, piirtää sekä lisätä kuvia ja dokumentteja vapaasti eri puolille työskentelyaluetta. Valkotaulun voi jakaa suoraan tietyille käyttäjille, Teamsin tiimille (linkiksi keskusteluun) tai OneNote-muistikirjaan.

Whiteboardia voi käyttää myös Teamsin tehtävien yhteydessä. Valitse tehtävää luotaessa Uusi => Whiteboard. Voit valita, käytätkö valkotaulua tehtävässä vain viitemateriaalina (muokkaa tällöin taulu haluamaksesi ennen tehtävän jakamista oppilaille) vai tekevätkö oppilaat tauluun vastauksensa (vaihda taulun käyttötarkoitus kolmen pisteen takaa => Oppilaat muokkaavat omia kopioitaan). Whiteboardia voi käyttää myös tehtävissä, joissa oppilaat on jaettu ryhmiin.

Miten voin käyttää digitaalista valkotaulua opetuksessa?