Käyttöön jäävät Moodle-palvelut on kevään ja kesän aikana siirretty uuden palveluntarjoajan (Datahouse Oy) palvelimille. Samassa yhteydessä Moodle-instanssien määrää on supistettu.

  •  Perusopetuksen erillinen Moodle (perus.edu.turku.fi) poistuu käytöstä.
  • Perusopetuksen käyttäjät siirtyvät lukion Moodlen käyttäjiksi (lukio.edu.turku.fi).
  • Ope-Moodle (ope.edu.turku.fi) poistuu käytöstä.
  • Opitse-Moodle on jo poistunut käytöstä.

Lisäohjeita Moodlea käyttäville perusopetuksen opettajille:

  • Vanhassa perus.edu.turku.fi-Moodlessa ei saa enää aloittaa opintoja. Kyseinen Moodle poistuu lähiaikoina käytöstä kokonaan.
  • Lukion Moodleen tehdään oma alue vain niille kouluille, joissa on Moodlea käyttäviä opettajia.
  • Mikäli koulussanne on Moodlea käyttäviä opettajia lv. 2022-2023, ottakaa yhteyttä TOP-keskus/Jouni Paakkinen. Mainitkaa, kenestä opettajasta tehdään koulunne Moodle-vastaava – eli kuka opettaja hallinnoi koulunne ”lokeroa” Moodlessa ja antaa sinne oikeudet ja alueet niille koulun opettajille, jotka Moodlea käyttävät.
  • Perus.edu.turku.fi pidetään taustalla pystyssä vielä hetken aikaa, jotta Moodlea käyttäneet opettajat voivat halutessaan sieltä varmuuskopioida ja siirtää sisältöjään toiseen Moodleen.

Muutoksia Moodle-palveluissa