NäppisTaituri (ruotsiksi TypingMaster) on lukuvuonna 2022-2023 käytössä seuraavien oppilaitosten oppilailla ja opettajilla:

  • Varhaiskasvatus (nk. alkuopetuksen nurkka)
  • Suomen- ja ruotsinkieliset peruskoulut
  • Ammatti-instituutti (50 samanaikaista käyttäjää)
  • Kerttulin lukio (50 käyttäjää) – muilla lukioilla ei ole käyttöoikeutta

Uudistuneeseen palveluun kirjaudutaan nyt MPASSid-kirjautumisen kautta omilla edu.turku.fi-tunnuksilla. Myös palvelun osoite on muuttunut, mutta painike edu.turku.fi-sivulla on edelleen helpoin reitti perille.

Ks. tarkemmat ohjeet

Varsinaisen NäppisTaiturin ohella varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen käytössä on nk. Alkuopetuksen nurkka, jonka käyttöön ei tarvita tunnuksia ja joka toimii myös iPadillä. Tarkemmat ohjeet tähänkin em. sivulla.

Huom! Tulossa NäppisTaituriin lukuvuoden 2022-2023 aikana: 30 oppituokiota uusien lukutaitojen mukaista digitaitomateriaalia vuosiluokille 0-6!

NäppisTaituriin kirjautuminen on muuttunut