Tämä hyvin poikkeuksellinen kevätaika on perusopetuksen jokaiselle oppilaalle ainutkertainen, monille myös tulevaisuutta erityisesti suuntaava päättöluokka ja luonnollisesti paljon tunteita herättävä. Samaan tapaan tilanne on hyvin vaativa myös opettajille kun olemme juuri siirtyneet laajaan etäopetuksen käytäntöön.

Muutama miete onnistumisen taustalle turkulaisessa perusopetuksessa:

  • olemme läsnä oppilaan työpäivässä – opettamassa, tukemassa ja ohjaamassa vaikkakin etäopetuksen keinoin. 
  • noudatamme mahdollisimman huolellisesti opetussuunnitelman tavoitteita ja lukujärjestystä.
  • pyrimme vuorovaikutteiseen opetukseen hyödyntäen olemassa olevaa laitekantaa ja monipuolisia työskentelymuotoja.
  • seuraamme oppilaan osallistumista opetukseen päivittäin.

Muistamme että

  • etäopetuksen toteuttamiseen saa jokainen opettaja tukea ja vinkkejä TOP-keskuksesta. TOP –keskus on palvelualueemme pyynnöstä muokannut yksikkönsä toimintaprofiilia tukemaan käytännössä pelkästään etäopetuksen toimeenpanoa: https://edu.turku.fi/eta/    ja https://edu.turku.fi/ohjeet-vinkkeja-etaopetukseen/
  • Rehtorikenttä kokee liikkeellelähdön onnistuneen Turussa kokonaisuutena hyvin.

Ymmärrämme että

  • että näin nopealla aikataululla etäopetukseen siirtyminen on vaativa harjoitus, jossa edetään alkuun askel askeleelta ja päivä päivältä.
  • verkot ja palvelimet saattavat myös olla hetkittäin kuormittuneita.
  • maailmassa on tällä hetkellä tässä tilanteessa Unescon mukaan 850 miljoonaa oppilasta rajattu koulujen ulkopuolelle.

Näin isoa etätyöharjoitusta ei ole aiemmin missään käytännössä toteutettu. Siksi on varmaa, että opittavaakin on. Onneksemme meillä on Turussa paljon osaajia ja tekninen laitekanta varsin hyvä. 

Etäopetuksen järjestäminen poikkeustilanteissa
Lisää ohjeita kuvaa klikkaamalla

Lämpimin ja kannustavin terveisin

Tommi Tuominen
palvelualuejohtaja, perusopetus

Perusopetuksen järjestämisestä poikkeustilanteessa