Tilanteessa, jossa oppilas on esimerkiksi sairastumisen vuoksi pitkään poissa koulusta, etäyhteydellä voidaan tukea koulunkäynnin jatkuvuutta ja oppilaan sosiaalisia suhteita. Tällainen etäyhteys perustuu vapaaehtoisuuteen eikä näin ollen edellytä esimerkiksi valvontavelvollisuutta samoin kuin perusasteen etäopetuksessa. Huoltajien tulee kuitenkin aina olla tietoisia etäyhteyden järjestämisestä, mikäli oppilas on alaikäinen.

Etäyhteyttä ei kannata pitää päällä koko koulupäivää vaan mielummin sopia tietyt oppiaineet tai ajankohdat, jolloin sitä käytetään. Näin etäyhteyden päässä olevaa oppilasta voi paremmin huomioida sovittujen oppituntien aikana ja motivaatio etäosallistumiseen pysyy yllä.

Tarvittavat laitteet ja ohjelmistot

Luokassa tarvittavat laitteet ja ohjelmistot

  • Tietokone
  • Web-kamera
  • Kokousmikrofoni, esim. Chat 150 tai Jabra Speak 710
  • Office 365 -palvelu Teamsin työpöytäversio

Oppilaan tarvitsemat laitteet ja ohjelmistot

  • Jokin päätelaite, esim. tietokone tai iPad
  • Kuulokemikrofoni
  • (Web-kamera)
  • Office 365 -palvelu Teamsin työpöytäversio (tietokoneet) tai Teams-app (iOS- ja Android-mobiililaitteet)

Mikäli yhteys on vain opettajan ja oppilaan välinen, opettajan laite- ja ohjelmistovaatimukset ovat samat kuin oppilaallakin. Teamsin työpöytäversion voi asentaa menemällä edu.turku.fi => Office 365 => Teams ja valitsemalla vasemmasta reunasta kohdan Sovellukset.

Teamsiin kirjaudutaan omalla OPAS-tunnuksella ja -salasanalla.

Yhteyden avaaminen

Oppitunnin tai muun sovitun ajankohdan alkaessa opettaja voi soittaa oppilaalle Teams-sovelluksen kautta kirjoittamalla etsimällä oppilaan nimen yläreunan ”Hae tai kirjoita komento” -toiminnon avulla ja painamalla sitten yläreunan videokameraikonia. Tämä soittaa videopuhelun oppilaalle. Kun oppilas vastaa, ääni- ja kuvayhteys aukeaa. Jos oppilas käyttää tietokonetta päätelaitteena, Teams-sovelluksen tulee olla käynnissä, jotta opettajan soitto näkyy hänelle.

Videopuhelu

Ruudunjakotoiminnon avulla voi jakaa etäosallistujille kaiken, mitä ruudulla tapahtuu (työpöytäjako) tai valita vain tietyn ikkunan tai esityksen, jonka sisältö näytetään. Työpöytäjaossa tietokonetta voi käyttää normaalisti tarvitsematta miettiä, näkevätkö etäosallistujat kaiken. Tietyn ikkunan jakaminen toisaalta takaa, ettei esimerkiksi sähköpostiohjelman näkymä päädy epähuomiossa muiden nähtäväksi.

Ruudunjako

Tiedostojen jakaminen

Etäosallistujat voivat lähettää toisilleen tiedostoja keskustelutoiminnossa, joka aukeaa puhekuplaikonia painamalla. Tiedostoja voi lähettää sähköpostien tavoin paperiliitinikonia painamalla.

Keskustelu

Yhteyden lopettaminen

Etäyhteys lopetetaan painamalla punaista puhelinkuvaketta.

Miten järjestän etäyhteyden luokasta?