Tässä vinkiksi kootusti asioita, joita yläkouluun siirtyvän oppilaan olisi hyvä käydä läpi heti syksyn alussa tietokoneensa saatuaan. Jokainen osio on suunniteltu noin oppitunnin mittaiseksi, eli Starttipaketti on kokonaisuudessaan 8 x 1h. Paketti toteuttaa varmasti myös samalla monialaisen opetuskokonaisuuden.

Joissain kouluissa tähän on varattu 2 x 4 h päivä, jolloin oleelliset perusasiat käydään huolellisesti läpi ja varmistetaan sujuva alku yläkoululle uuden päätelaitteen ja Windows-ympäristön kanssa.

TVT-tavoitteisiin laajemmin voit perehtyä TVT-suunnitelman (pdf) sekä sen liitteen 1 ”Vuosiluokkaistettu tavoitetaulukko koulukohtaisten digipolkujen pohjaksi (lk 7-9)” (pdf) kautta.

Opettajalle/pajan vetäjälle

Paketin läpikäymiseen luokanohjaaja voisi valmistautua tekemällä valvontaluokalleen Teams-tiimin, jossa olisi valmiina:

 • valmiiksi luotu liittymiskoodi, jolla oppilaat liittyvät itse mukaan. Katso ohjeet liittymiskoodin tekemiseen: O365 Teams: luo liittymiskoodi
 • kaksi Teams-tehtävää:
 • 1) tehtävä, jossa oppilas palauttaa omaan OneDriveensa tallentamansa lyhyen PowerPoint- tai Word- esityksen
 • 2) tehtävä, jossa on muokattava tiedosto Teams-tehtävän resurssina valmiina mukana. (Opettaja, muista laittaa ”oppilaat muokkaavat omia kopioitaan”!)
 • Teams-tiimin luokan muistikirja valmiiksi luotuna
 • Forms-kysely itselle mallista kopioituna

Vasaramäen malli

Vasaramäki jakaa muille käytettäväksi heidän toteutuksensa: Lataa tästä Starttipaketti Vasaramäen malliin.

Paketti sisältää:

 • Ohjeet kokonaisuuteen  (tässä koko kahden päivän ohjeet)
 • Ennakkotehtävät opettajille
 • Word-, Powerpoint- ja OneDrive- harjoitukset (tulostettavaksi oppilaille)
 • Salasanat- tehtävän (lisättäväksi Teamsin tehtäväksi)
 • Resepti- tehtävä (lisättäväksi Teamsin tehtäväksi)
 • Ristikot (tulostettavaksi oppilaille lisätehtäväksi)
 • Extratehtävä: budjetti ja kartta (tulostettavaksi oppilaille lisätehtäväksi tai lisättäväksi Teamsiin)