Tässä vinkiksi kootusti asioita, joita yläkouluun siirtyvän oppilaan olisi hyvä käydä läpi heti syksyn alussa koneensa saatuaan. Kukin noin oppitunnin mittainen, eli 8 x 1h. Paketti toteuttaa varmasti myös samalla myös monialaiset opetuskokonaisuuden.

Joissain kouluissa tähän on varattu 2 x 4 h päivä, jolloin oleelliset perusasiat käydään huolellisesti läpi ja varmistetaan sujuva alku yläkoululle uuden päätelaitteen kanssa.

TVT-tavoitteisiin laajemmin voit perehtyä TVT-suunnitelman sekä sen liitteen 1 ”Vuosiluokkaistettu tavoitetaulukko koulukohtaisten digipolkujen pohjaksi (lk 7-9)” kautta.

Opettajalle/pajan vetäjälle

Paketin käymiseen luokanohjaaja voisi valmistautua tekemällä valvontaluokalleen Teams-tiimin, jossa olisi valmiina

  • luotu liittymiskoodi, jolla oppilaat liittyvät itse mukaan
  • kaksi Teams-tehtävää, joissa toisessa mukana muokattava tiedosto:
    •  lyhyt kahden dian PowerPoint omasta OneDrivesta
    • vaikka Tietoturva-osioon liittyvä Word-tiedosto
    • tai Tekstinkäsittely-kohdasta löytyvä Word-tiedosto
  • Teams-tiimin luokan muistikirja valmiiksi luotuna
  • Forms-kysely itselle mallista kopioituna